REGULAMIN KARNETU

1. Karnet dotyczy konkretnej usługi, obejmuje określoną liczbę zabiegów i termin realizacji (szczegóły dotyczące poszczególnych karnetów dostępne są w Recepcji Salonu).

2. Istnieje możliwość zmiany czasu realizacji karnetu z powodów niezależnych, każdy odpowiednio wcześniej zgłoszony przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie.

3. Karnet jest imienny. Nie ma możliwości przeniesienia własności karnetu na osobę drugą.

4. Płatność za karnet jest pobierana przy pierwszej wizycie.

5. Płatności za Karnet można dokonać gotówką lub kartą płatniczą (również BLIK).

6. Nie dopuszcza się możliwości zwrotu płatności za zakupiony Karnet.

7. Karnet dotyczy konkretnej partii zabiegowej, która nie może być zmieniona w trakcie realizowanie karnetu.

8. Terminy poszczególnych wizyt należy ustalić bezpośrednio przy zakupie karnetu.

9. Zabieg można odwołać najpóźniej do godziny 20:00 dnia poprzedzającego. Należy wysłać sms o treści „Proszę o odwołanie jutrzejszej wizyty w salonie. Imię i nazwisko” na numer +48 881 472 733. Recepcja Salonu potwierdzi otrzymanie sms i skontaktuje się w celu ustalenia innego terminu wizyty.

10. W przypadku braku odwołania zabiegu zgodnie z pkt 9 i nie pojawienia się na zabiegu opłata za usługę zostanie pobrana bez możliwości zrealizowania usługi w innym terminie.

11. Salon nie odpowiada za niezadowolenie Klienta z efektu końcowego zabiegu, wynikającego z jego subiektywnych odczuć. Pracownicy odpowiadają za przeprowadzenie zabiegu w sposób profesjonalny i zgodny ze sztuką kosmetyczną. Efekty końcowe zależne są od indywidualnych predyspozycji Klienta.

12. W trakcie realizacji Karnetu Klient ma obowiązek stosować się do zaleceń kosmetologa (również tych dotyczących pielęgnacji domowej) oraz zgłaszać na bieżąco wszelkie uwagi/ sugestie dotyczące zabiegu, efektów itp.

13. Zakup karnetu jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu.

14. Salon Coco- Time zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu Karnetu.

15. Powyższy Regulamin obowiązuje od dnia 01.02.2020 roku.