REGULAMIN VOUCHERA PODARUNKOWEGO

1. Voucher podarunkowy może zawierać wybraną kwotę na zabiegi/ produkty lub konkretną usługę (nie dotyczy zabiegów z zakresu medycyny estetycznej wykonywanych przez Lekarza oraz usługi makijażu permanentnego).

2. W przypadku Vouchera podarunkowego na wybraną, konkretną usługę dopuszcza się możliwość zamiany zabiegu na inny zabieg o tej samej wartości po wcześniejszym ustaleniu z personelem Salonu.

3. Płatność za Voucher podarunkowy może nastąpić gotówką lub kartą płatniczą (również BLIK). Zakup możliwy jest tylko bezpośrednio w Salonie Coco- Time.

4. Nie dopuszcza się możliwości zwrotu płatności za zakupiony Voucher podarunkowy.  Salon Coco- Time nie zwraca różnicy pieniężnej gdy wartość usługi jest niższa niż wartość zakupionego Vouchera podarunkowego.

5. W przypadku realizacji usługi o wyższej wartości niż stanowi Voucher podarunkowy, Klient ma obowiązek dopłaty kwoty stanowiącej różnicę ceny.

6. Voucher podarunkowy jest wypisany dla konkretnej osoby (firmy), istnieje jednak możliwość (po wcześniejszym kontakcie z Recepcją Salonu) przeniesienia własności na osobę drugą.

7. Ważność Vouchera podarunkowego wynosi 4 miesiące od daty zakupu. Klient nie ma obowiązku wykorzystania Vouchera podczas jednej wizyty w Salonie.

8. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się możliwość przedłużenia ważności Vouchera podarunkowego. O sytuacji  należy poinformować Recepcję Salonu Coco- Time w czasie zakupu bądź w momencie, gdy ważność Vouchera podarunkowego dobiega końca (minimum dwa tygodnie wcześniej).

9. Po zakończeniu ważności Vouchery podarunkowe będą zamykane i nie będzie możliwości ich realizacji.

10. Klient zobowiązany jest do wcześniejszej rezerwacji terminu wizyty ( ostatnia możliwość rezerwacji terminu to minimum dwa tygodnie przed upływem ważności Vouchera podarunkowego).

11. Jeżeli osoba dysponująca Voucherem podarunkowym, nie przyjdzie na umówioną godzinę i nie powiadomi o swojej nieobecności do 24 godzin przed rozpoczęciem zabiegu, Salon Coco- Time traktuje to jako usługę zrealizowaną.

12. W przypadku zagubienia/ utraty/ zniszczenia Vouchera podarunkowego, Salon Coco-Time nie ponosi odpowiedzialności, ani nie rekompensuje w żaden sposób zaistniałej sytuacji.

13. Zakup Vouchera podarunkowego stanowi potwierdzenie, że kupujący akceptuje warunki zawarte w niniejszym Regulaminie.

14. Salon Coco- Time zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu. 

15. Powyższy Regulamin obowiązuje od dnia 01.02.2020 roku.