REGULAMIN SALONU KOSMETYCZNEGO COCO-TIME

1. Salon kosmetyczny Coco- Time ze stroną internetową www.coco-time.pl mieści się we Wrocławiu przy ulicy Trawowej 53a.

2. Godziny otwarcia Salonu Coco- Time: poniedziałek 12:00- 20:00,  od wtorku do piątku: 11:00- 19:00 oraz dwie soboty w miesiącu: 9:00- 16:30. W dni świąteczne ustawowo wolne od pracy Salon Coco- Time jest nieczynny. Informacja o pracujących sobotach dostępna jest w Recepcji Salonu. 

3. Salon oferuje kompleksowy pakiet usług kosmetycznych, fachowe porady i konsultacje kosmetyczne, możliwość zakupu kosmetyków detalicznych, voucherów prezentowych, karnetów zabiegowych i inne.

4. Zakup usługi w Coco- Time jest równoznaczny ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez salon oraz, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki. Za ewentualne konsekwencje odpowiedzialność ponosi Klient.

5. Przed przystąpieniem do pierwszego zabiegu Klient ma obowiązek wypełnić „Kartę Klienta” w celu wykluczenia wszelkich przeciwwskazań. Przy każdej kolejnej wizycie Klient ma obowiązek aktualizować informacje zawarte w „Karcie Klienta” oraz poświadczać zgodność informacji za pomocą czytelnego podpisu (imię i nazwisko). W przypadku zatajenia informacji przez Klienta, Salon Coco- Time nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje.

6. Udostępnienie danych osobowych przez Klientów w „Kartach Klienta” jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych przez Coco- Time (Firma Mimari, Michał Mirocha) zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

7. Pracownik ma prawo odmówić wykonania lub kontynuowania zabiegu jeśli zachodzą wątpliwości w zakresie bezpieczeństwa zdrowia lub życia Klienta/ Pracownika (np. Klient jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, Klient zachowuje się wulgarnie lub agresywnie i inne).

8. Ceny zawarte na stronie internetowej www.moment.pl/coco-time nie są ofertą handlową w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego i Salon Coco- Time zastrzega sobie prawo do ich zmiany.

9.  Salon Coco- Time nie ma obowiązku informowania o zmianie cen usług. Przed przystąpieniem do zabiegu Klient może zweryfikować informacje na stronie internetowej lub w Recepcji Salonu.

10. Promocje i rabaty dostępne w Salonie nie łączą się.

11. Zakup karnetu lub vouchera podarunkowego jest równoznaczny z zaakceptowaniem osobnego „Regulaminu karnetu”/ „Regulaminu Vouchera” dostępnego w Salonie lub na stronie internetowej www.coco-time.pl.

12. Za usługi świadczone w Coco- Time płatności można dokonać gotówką lub kartą płatniczą (również BLIK).

13. Salon Coco- Time prowadzi „Program Lojalnościowy” dla Klientów. Dołączenie do programu jest dobrowolne i odbywa się na wniosek Klienta. Naliczanie punktów lojalnościowych nie działa wstecz a jedynie od momentu dołączenia do programu. Dołączenie do programu lojalnościowego oznacza zaakceptowanie osobnego regulaminu (‘Regulamin programu lojalnościowego’) dostępnego w Salonie lub na stronie internetowej www.coco-time.pl.

14. Ewentualne skargi/wnioski/zażalenia/ reklamacje należy kierować wyłącznie na piśmie na adres e-mail recepcja@coco-time.pl .Na złożenie reklamacji Klient ma czas 5 dni roboczych od dnia wykonania usługi w Salonie.

15. Reklamacja musi zawierać następujące informacje: datę oraz nazwę usługi, powód reklamacji, załącznik w postaci fotografii niepoprawnie wykonanej usługi oraz ewentualną dokumentację medyczną (jeżeli Klient się na nią powołuje). Klient ma obowiązek przestawić dowód płatności za usługę.

16. Reklamacja spełniająca wymogi opisane w punkcie 15 zostanie rozpatrzona w ciągu 7 dni roboczych od czasu potwierdzenia przez Salon otrzymania reklamacji (wiadomość zwrotna Salonu na adres e-mail z którego została wysłana reklamacja).

17. Rezerwacji terminu można dokonać bezpośrednio w Recepcji Salonu, za pośrednictwem telefonu lub wiadomości e-mail oraz na portalu www.moment.pl/coco-time (również poprzez wiadomość w mediach społecznościowych Facebook lub Instagram).

18. W przypadku, gdy Klient 3-krotnie nie stawi się na umówioną wizytę, przy umawianiu kolejnej poproszony zostanie o dokonanie przedpłaty, która przepada z chwilą niestawienia się w umówionym terminie. Przedpłaty można dokonać w Salonie Coco- Time tylko gotówką najpóźniej na 48h przed terminem zabiegu.

19. W przypadku spóźnienia Klienta, Salon Coco- Time ma możliwość skrócenia czasu usługi, z utrzymaniem pełnej ceny za wykonaną usługę. W przypadku spóźnienia powyżej 15 minut personel Salonu ma możliwość anulowania rezerwacji i niewykonania zabiegu.

20. Kwestie niestawienia się na wizytę w przypadku zakupu „Karnetu” lub „Vouchera” opisane są w odrębnych regulaminach dostępnych w Salonie lub na stronie internetowej www.coco-time.pl.

21. Salon Coco- Time ma prawo do odwołania wizyty/ zmiany terminu rezerwacji o czym ma obowiązek poinformować Klienta przed upływem 24 godzin od terminu zabiegu. Wyjątkiem są sytuacje losowe i niezależne od pracowników Salonu, gdzie termin 24 godzin może ulec zmianie- zostać skrócony.

22. Za przedmioty pozostawione przez Klienta na terenie obiektu, Salon Coco- Time nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

23. Za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania lub zaniechania Klienta lub innej osoby przebywającej na terenie Salonu odpowiada bez ograniczeń sprawca lub opiekun prawny/ustawowy sprawcy, który wywołał szkodę.

24.  Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Coco- Time są zobowiązane przestrzegać niniejszego Regulaminu i stosować się do sugestii pracowników.

25. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie rozstrzygają ogólne przepisy Kodeksu Cywilnego.

26. Salon Coco- Time zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu.

27. Powyższy Regulamin obowiązuje od dnia 01.02.2020 roku.